2013, het jaar van elektronisch factureren in België?

22 juni 2012
Elektonische facturatie

Balance justice
Ook al stijgt het aantal facturen dat elektronisch wordt verzonden, toch gaat het nog steeds slechts om een miniem percentage van het totale aantal facturen. De regering wil tegen het einde van de legislatuur het aandeel elektronische facturen tot 25 procent optrekken en tegen 2020 tot 50 procent.

Dat stelt begrotingsminister Olivier Chastel, onder meer bevoegd voor administratieve vereenvoudiging, in antwoord op een schriftelijke vraag van senator Martine Taelman (Open Vld). De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) raamt op basis van cijfers van de twee grootste bedrijven op vlak van digitale facturering dat het aantal verstuurde elektronische facturen in ons land in de periode 2007-2010 steeg van 5 tot 11,8 miljoen. "Hier moeten ook de elektronische B2B facturen worden toegevoegd die rechtstreeks worden verstuurd zonder deze platforms", aldus Chastel. De DAV raamt het totaal aantal facturen dat jaarlijks wordt opgemaakt in België op 1 miljard.

Door facturen elektronisch te versturen, kunnen ondernemingen volgens Chastel hun administratieve lasten gevoelig verminderen. "De factoren die de elektronische facturatie afremmen, zijn het te rigide wettelijk kader, onwetendheid over technieken en moeilijkheden met het naast elkaar bestaan van papieren en elektronische facturen", aldus de minister. Vorige week keurde de ministerraad een wetsontwerp goed dat in uitvoering van een EU-richtlijn de rechtsonzekerheid rond elektronisch facturen vanaf 2013 wegneemt. Chastel plant initiatieven om de elektronische facturatie meer bekendheid te geven en aan te moedigen.

Bron: Belga